Deze praktijk heeft geen contract meer afgesloten met zorgverzekeraar Achmea.
Als u verzekerd bent bij Achmea ontvangt u daarom zélf de nota, deze kunt u dan vervolgens bij Achmea indienen. Afhankelijk van uw aanvullende pakket zal dan 75% tot 100% vergoed worden door Achmea.
Met alle andere zorgverzekeraars zijn (nog) wél contracten afgesloten.